support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn sử dụng chức năng bar, cafe, quán ăn.

Chọn khu, bàn mà khách ngối (ví dụn khu A, bàn số 2) sau đó dùng chuột nhấn double vào sản phẩm trong dánh sách bên phải, hoặc chọn sản phẩm nhấn nút thêm có biểu tượng "<<" để thêm mới dịch vụ, sản phẩm cho bàn đó.
- Sau khi khách yêu cầu tính tiền, chọn bàn cần tính tiền, nhấn nút thanh toán, hệ thống sẽ tự in bill, sau khi nhân viên thu tiền khách đưa đến quầy thu ngân, nhấn nút hoàn tất, hệ thống sẽ hiện ra from thối tiền, kết thúc phiên giao dịch
- Để thêm bàn, bạn vào "Dịch vụ Cafe" ->"Danh mục Khu"


language